Publications

The latest publications in and around ICK

Publications

These are the latest publications

Machine Learning Fellowship Programme (Berlin)

Machine Learning Fellowship Programme (Berlin)

Deadline for application: 15 June 2017 (1st cohort) & 15 July 2017 (2nd cohort)


FTESË PËR TENDER

FTESË PËR TENDER

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet e interesuara të paraqesin ofertat për:
- Furnizim me paisje të TIK-ut për nevojat e organizatës tonë.

Kompanitë duhet të ofertojnë sipas kërkesës së paraqitur në këtë dokument deri me datën 9 Qershor 2017.


A three year Story of Innovation Centre Kosovo

A three year Story of Innovation Centre Kosovo

The 3-year story of ICK presented in a nicely designed infographic


Global Entrepreneurship Week 2015 | Kosovo | Narrative Report

Global Entrepreneurship Week 2015 | Kosovo | Narrative Report

This is the narrative report for the Global Entrepreneurship Week in 2015


BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo